Скорпирон ХМ

Аномалия ХМ 1й день героиков, про зерг-тактику еще не знали :)

Триллиакс ХМ

Алуриэль ХМ

Крос ХМ